Optimisme rond droomroute Fietsersbond-Zwolle

Een veilige en comfortabele fietsroute van fietssnelweg tot de binnenstad van Zwolle en Holtenbroek. De wens van Fietsersbond-Zwolle voor deze route langs de westrand van de binnenstad krijgt steeds meer gestalte. 

Overzichtskaart waarop droomroute van Fietsersbond-Zwolle is ingetekend

Het idee om een vrijliggend, dubbelzijdig, breed fietspad aan te leggen aan de kant van de Kamperpoort werd vorig jaar voor het eerst gelanceerd. Via het nieuwe fietspad en de Rodetorenbrug ontstaat een rechtstreekse toegang naar de binnenstad; de afslag via de drukke Kamperpoortenbrug is dan voor fietsers vrijwel overbodig. Aanvankelijke werd er door overlegpartners aarzelend gereageerd op het voorstel van Fietsersbond-Zwolle. De gemeenteraad vroeg wethouder De Heer echter om de haalbaarheid te onderzoeken. Hij zegde dat onderzoek volmondig toe en onlangs werden de aangepaste plannen gepresenteerd. Deze nieuwe plannen hebben niet geleid tot grote veranderingsvoorstellen bij het overlegplatform, waarin onder andere vertegenwoordigers aanwezig zijn van de gemeente, binnenstadondernemers, busmaatschappijen, vrachttransport, mobiliteitsmakelaar, provincie, Milieuraad en Veilig Verkeer Nederland.

Ontwerpers hebben op creatieve manier invulling gegeven aan het onderdeel Harm Smeengekade-Pannekoekendijk. Zij zagen kans in dit smalle wegdeel plaats vrij te maken voor een trottoir, een vrijliggend fietspad, vrije busbanen met een bushalte en een wegvak voor doorgaand gemotoriseerd verkeer.

Ontwerptekening met doorsnede Harm Smeengekade

Een voetpad, drijvend op het water van de stadsgracht en veel groen maken het ontwerp extra aantrekkelijk.

Onzekerheden

“We zijn er nog niet als dit deel uitgevoerd wordt,” zegt Fietsersbond-Zwolle, “er wordt nog gewerkt aan een ontwerp voor een veilig comfortabel, dubbelzijdig fietspad langs de Burgemeester Roelenweg.” Dit pad komt via de fietstunnel uit in Holtenbroek en ontwijkt de gevaarlijke afslag vanaf de A28. “Helaas is er bezwaar aangetekend tegen de ligging van het dubbelzijdige fietspad. We zijn er echter van overtuigd dat ook de indienende partij fietsveiligheid niet wil tegengaan en willen graag een bijdrage leveren om de bezwaren van tafel te krijgen.” 
Het is ook nog onduidelijk hoe de aansluiting vanaf het kruispunt Westerlaan-Rieteweg-Harm Smeengekade richting Hanzeland wordt gerealiseerd. “Het ontwerp hiervoor wordt meegenomen bij de herinrichting Spoorzone. We moeten dus in gesprek blijven,”zegt Fietsersbond-Zwolle

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *