Parkeerideeën Centrum Zwolle

Fietsersbond-Zwolle op zoek naar parkeerplaatsen voor de fiets

Gelukkig komen Zwollenaren vooral met de fiets naar het centrum, anders was de verkeerschaos niet te overzien. Een belangrijke voorwaarde om het fietsen te stimuleren is zorgen voor fietsenstallingen dicht bij de bestemming. Dat vraagt veel van de ontwerpers. Fietsersbond-Zwolle heeft nog wat suggestie.

Dit zijn geen uitgewerkte plannen, maar ze geven wel een paar oplossingsrichtingen aan. Wij vinden dat herverdeling van bestaande ruimte nog wel mogelijkheden voor fietsparkeren oplevert.

Tegelijkertijd ontkomt de gemeente er niet aan het vergunningenstelsel zo aan te passen dat nieuwe ondernemingen verplicht zijn om rekening te houden met fietsvoorzieningen voor personeel en bezoekers. Een dergelijk beleid leidt er toe dat problemen worden voorkomen in plaats van achteraf opgelost.

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *