Voorzitter vraagt Raad om extra uitvoerkracht

Inspraak over Startdocument Mobiliteitsagenda

In een toespraak tot de Gemeenteraad, op 12 maart 2018, liet Fietsersbond-Zwolle weten zich te herkennen in veel van de genoemde ambities.

Tegelijkertijd blijkt uit uit de woorden van de voorzitter van de fietsorganisatie dat ook de vrees bestaat, dat het voor wat betreft de fietsambities, bij mooie woorden blijft als er onvoldoende geld wordt uitgetrokken. Maar de gemeente staat er niet alleen voor, de Fietsersbond wil zich blijven inzetten om Zwolle op de fiets veiliger, comfortabeler en sneller berijdbaar en bereikbaar te maken.

 

Mobiliteitsagenda
Plannen voor de toekomst.

Inspreektekst van Edwin Koster, voorzitter Fietsersbond, afdeling Zwolle

Geachte volksvertegenwoordiging,

Ik sta hier omdat u, kennis neemt van voornemens op het gebied van mobiliteit in en rond Zwolle via het Startdocument Mobiliteitsagenda.

De Fietsersbond Zwolle heeft het startdocument met belangstelling gelezen. Wij herkennen zowel oude ambities als nieuwe ambities, die een weerslag zijn van ook door ons gedane suggesties of geuite wensen. Dat is mooi!

Wat ons ook verheugde was de aandacht voor de fiets – het meest voorkomende trefwoord in de Zwolse verkiezingsprogramma’s, volgens Zwolitico. Ook dat is mooi en dank hiervoor. Het maakt ons ook wel trots. Overigens bevelen wij uw kiezer onze vergelijking van de verkiezingsprogramma’s Kies voor de fiets aan, te vinden op onze www.zwolle.fietsersbond.nl

Zwolle, op weg naar Fietsstad+  (autostad wil niemand meer zijn) …en wat ons betreft, hoeft die plus niet pas in 2030 achter onze stadsnaam te staan!

Echter om dat te kunnen doen is een startdocument niet voldoende. De afgelopen jaren is er voldoende gedacht, bedacht en komt het na 21 maart (2018) aan op uitvoerkracht!

Dat kan alleen als u daar ook voldoende middelen -GELD- voor vrijmaakt. De ambities zijn groot dus budget moet daarmee in overeenstemming zijnVerder zal een (meerjaren)uitvoeringsagenda structuur geven, zodat deze voornemens – de bouwstenen zo u wil – ook het (fiets)pad naar de toekomst kunnen worden.

Vanzelfsprekend willen wij u helpen met expertise en gebruikerservaringen, ook zullen wij u helpen bij het niet vergeten.

En wij helpen u ook graag bij het uitdragen van de bereikte doelen en vieren van de successen. Het ligt binnen handbereik!

Dank voor uw aandacht,

Edwin Koster

Fietsersbond Zwolle

Ik weet er breken spannende tijden voor u aan en er gaan dingen veranderen, ik wens u nog een aantal mooie campagnedagen.

Categorieën