Fietsen zit in DNA van Zwollenaren

Zwolle is een modelstad voor tweewielers

Uit De Volkskrant: Zwolle staat steevast in de toptien van beste fietssteden. Alle partijen koesteren er de fietsers.

Fietsrotonde

Op de kruising van de Vondelkade met de Wipstrikkerallee knijpt Edwin Koster in de remmen van zijn grijze Gazelle om een van de verworvenheden van het fietsbeleid van Zwolle te laten zien. Op dit punt kruist een drukbereden fietsroute een doorgaande weg voor auto’s.

In plaats van een oversteek te maken met stoplichten voor fietsers, heeft het gemeentebestuur ervoor gekozen hier een fietsrotonde aan te leggen – de eerste in Nederland. Fietsers hebben voorrang; auto’s moeten wachten.

Voor de rotonde er lag, waren op deze kruising regelmatig aanrijdingen tussen auto’s en fietsers, vertelt Koster, voorzitter van de lokale afdeling van de Fietsersbond. Nu niet meer. ‘Ik heb hier vorig jaar met een paar Amerikanen gestaan. Die vonden dit fantastisch.’

Fietsrotonde
Op de fietsrotonde kan de fietser alle kanten uit.

Regensensor

De rotonde is een van de voorbeelden van hoe Zwolle zijn fietsers koestert, laat Koster zien op een rondgang per fiets. Fietspaden lopen als rode lopers door de stad, op kruisingen met uitvalswegen zijn fietsviaducten aangebracht. Bij het fietsersstoplicht op de hoek bij de Sassenpoortenbrug is zelfs een regensensor geplaatst: bij nat weer hebben fietsers langer groen. Koster lacht. ‘Dat vinden wij wel mooi.’

Het DNA van de Zwollenaren

Zwolle is een modelstad voor tweewielers. De hoofdstad van Overijssel scoort bovengemiddeld hoog in een recent mobiliteitsonderzoek van de ANWB: 85 procent van de fietsers voelt zich veilig, 94 procent is tevreden. Op het lijstje beste fietssteden van de Fietsersbond staat Zwolle steevast in de toptien.

Fietsen zit in het dna van Zwolle, zegt Michiel van Willigen, als wethouder namens de Christen Unie verantwoordelijk voor het fietsbeleid en zelf een enthousiast fietser. Hij woont aan de Zwarteweg, een van de elf fietsstraten van Zwolle.

Breed politiek draagvlak voor fietsbeleid 

Zwolle plukt de vruchten van een beleid dat in de vorige eeuw al is ingezet, aldus Van Willigen. Bij de stadsuitbreiding naar Zwolle-Zuid is er destijds bewust voor gekozen om goede fietsverbindingen aan te leggen tussen de nieuwe wijken en het centrum. ‘Daar is het begonnen en vandaaruit is het organisch gegroeid.’ Het resultaat daarvan is dat je nu vanuit Zwolle-Noord sneller in Zuid bent met de fiets dan met de auto. Van het woon-werkverkeer in Zwolle gaat 50 procent met de fiets.

Een politiek beladen onderwerp is het volgens Van Willigen niet. Zwolle is een stad waarin van oudsher partijen als PvdA, CDA, VVD en Christen Unie (CU) groot zijn. Het huidige college wordt gevormd door PvdA, D66, VVD en CU. Natuurlijk legt een partij als de VVD meer nadruk op auto’s. ‘Maar het fietsbeleid wordt door alle partijen gedragen. Geen enkele partij zal zich anti-fiets noemen.’

Mobiliteitsagenda
Plannen voor de toekomst.
Mobiliteitsplan, een totaal aanpak
Het is ook niet zo dat fietsvoorzieningen alleen aan fietsers ten goede komen, benadrukt de wethouder. ‘Door de aanleg van fietstunnels onder doorgaande wegen kan ook het autoverkeer beter doorstromen.’ Dat vindt de VVD ook fijn.

Ook in het nieuwe mobiliteitsplan voor de komende jaren krijgt de fiets ruim baan. Zo wordt het netwerk van fietssnelwegen uitgebouwd om de verbindingen tussen stad en regio te verbeteren. Zwolle heeft de ambitie om het gebruik van de fiets met 25 procent te verhogen in 2027.

Een apart budget voor fietsbeleid is er niet; het is onderdeel van het totale mobiliteitsbeleid. Maar Zwolle geeft naar eigen schatting jaarlijks 3- tot 4 miljoen euro uit aan fietsvoorzieningen. Zoals de bouw van een overdekte en bewaakte fietsenstalling aan het Gasthuisplein, in het hart van de binnenstad. ‘Met toilet’, benadrukt Koster.

 

Foto: Edwin Koster
Edwin Koster, voorzitter van de Afdeling Zwolle.

Er mag nog wel een tandje bij.

De voorman van de Zwolse Fietsersbond beaamt dat alle partijen in zijn stad de fietser een warm hart toedragen. ‘De fiets is knuffelbaar.’ Maar verschillen zijn er wel degelijk. In een vergelijking die de Fietsersbond heeft gemaakt van partijprogramma’s kwam D66 naar voren als meest fietsvriendelijke partij, gevolgd door PvdA en GroenLinks. De VVD scoort minder goed, het CDA nog slechter.

Er valt voor de fietser dus best wat te kiezen. En ondanks de zegeningen die de stad telt voor de fietser, kan het altijd beter, vindt Koster. Zo is het in de binnenstad hier en daar nog een rommeltje met fietsparkeerplekken. ‘Er mag van ons nog wel een tandje bij.’

Categorieën