Stallingsverbod Winkelcentrum Stadshagen

Fietsersbond tekent bezwaar aan

Fietsersbond-Zwolle heeft officieel bezwaar aangetekend tegen ‘het voorgenomen Verkeersbesluit Wade tot instellen verbod voor het stallen van fietsen’ in het Winkelcentrum Stadshagen. De Fietsersbond kan zich niet vinden in de gegeven argumentatie voor het stallingsverbod.
Ontvangstbevestiging
Bezwaar aangetekend
De fietsersbond is van mening de er nog niet uitputtend is gezocht naar een alternatieve stallingsplek in het winkelcentrum. Waarmee ordening kan worden aangebracht en fietsvriendelijkheid worden toegevoegd. Iets dat past bij de fietsambities van Zwolle. Volgens de organisatie lijkt erop dat er te gehaast is gehandeld. De Fietsersbond is in ieder geval niet betrokken als gesprekspartner.
Aangezien het besluit al in Staatscourant staat, heeft de Fietsersbond geen andere manier dan een formeel bezwaar.
pdf ⋅ 45 KB

20180716_Bezwaar_stallingsverbod_Wade_web

Download

Categorieën