We zijn er bijna ……. 2019

Een mooi fietsjaar 2019 gewenst.

Tijd om even stil te staan en terug te blikken. Als ik dan de balans opmaak dan stel ik vast dat aandacht voor de Zwolse fietser wederom is toegenomen.

De fiets is en blijft stevig verankerd in de mobiliteitsagenda van onze stad. Die agenda moet volgend jaar alleen nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

Als Fietsersbond blijven we kritisch op beheer en onderhoud van de fietsroutes in onze stad. Zwolle profileert zich in de media als wereldfietsstad. Juist dan is een tandje erbij wenselijk.

FB_kaart_2018

Dat is waarom wij als Fietsersbond op de pedalen blijven staan. Het beter maken voor de fietser. Dat vraagt vrije tijd en energie, maar we doen het graag en vol passie!

U kunt ons daarbij (blijven) helpen met meldingen, actiedeelname (in een geel Fietsersbond hesje) of door mee te praten of mee te luisteren bij bijeenkomsten waar de Fietsersbond soms graag aanwezig is, maar af en toe mankracht mist.

Fietsen lijkt steeds meer het antwoord op vele problemen in de wereld. Want, goed voor uw conditie; goed om minder CO2 en fijnstof in onze wereld te brengen; minder lawaai; goed voor de portemonnee; minder ruimtebeslag  en goed tegen files.

En dat is allemaal waar, toch is plezier de belangrijkste motivatie om de trappers te laten draaien.

Dit plezier wens ik u namens het hele bestuur van Fietsersbond Zwolle ook in het komende jaar. Een mooi fietsjaar 2019 gewenst!

Edwin Koster,
Voorzitter Fietsersbond-Zwolle

PS: Komt u ook naar de landelijke ledendag in februari 2019? Wij hopen u te ontmoeten.

Categorieën