Gematigd positief fietsbeleid voor Zwolle

De Nederlandse fietser heeft gesproken.

Uit 45.000 Fietsstad enquêtes bleek dat Veenendaalse fietsers het meest blij zijn met hun gemeente. Geen van de grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht behaalde een plek in de top 100, en in de provincie Drenthe krijgen fietsers onvoldoende voorrang op rotondes. Maar naast Veenendaal zijn er natuurlijk meer gemeenten die dit jaar goed scoorden. Hoe moeten we de uitslag van de gemeente Zwolle (een 26e plek in de einduitslag) duiden? Op het kaartje kleurt Zwolle groen dat is dus goed.

Echter, als we inzoomen op een aantal deeluitslagen dan verkleurd het groen toch iets. Als voormalig Fietsstad 2014 en zelf benoemde Wereldfietsstad, met hoge ambities op stimuleren fietsgebruik, oogt een 3.8 toch wat flets.

De hoogste score (een 5) wordt gehaald met waardering van rotondes. Voorrang op de auto wordt hoog gewaardeerd door de Zwolse fietsers. Wat wij hierbij aantekenen is dat de veiligheid op sommige rotondes aandacht onderwerp van discussie is.

Een score waar we trots op mogen zijn, is een 4.3 op netwerk. Die geeft aan of het fietsnetwerk logisch gekozen, kun je makkelijk je route vinden en rij je niet te veel om.

De aandachtsgebieden zijn wat ons betreft de scores op het thema’s:
50 km, onderhoud, beleving en infrastructuur.

Hoewel een score van 4 punten op thema 8-80 doet vermoeden dat kwetsbaardere fietsers, denk hierbij aan 8-jarigen en 80-jarigen, zich prettig voelen in het verkeer, is dat beeld bij de volgende deelvragen op thema 50 kilometer anders.

⁃ komen fietsers en auto’s niet met elkaar in conflict (3,71)
⁃ kunnen kinderen veilig naar school fietsen (3,78)
⁃ fiets je prettig op met auto’s gedeelde wegen (3,53)
⁃ zijn fietspaden en fietsstroken breed genoeg (3,96)

Dat zijn volgens ons geen scores aanleiding geven om tevreden mee te zijn. Dat geldt ook voor de 3.8 op thema beleving, waarmee Zwolse deelnemers waarderen of het stressvol of ontspannen fietsen is in onze gemeente.

Een 3.81 scoren op de vraag zijn verkeerslichten voor fietsers zeer goed afgesteld, is voor een stad die fietsgebruik wil laten groeien wat mager. Onze eigen waarneming is dat bijvoorbeeld op de fietsroute langs Blaloweg en Zwartewaterallee de fietser regelmatig moet wachten terwijl autoverkeer dan een hogere prioriteit lijkt te hebben.

Op het thema onderhoud scoort Zwolle een 3.9. Het gaat daarbij om wordt de infrastructuur ook goed onderhouden. Denk hierbij aan aspecten als afwatering en kuilen in de weg, maar ook aan winteronderhoud en het verwijderen van blad. Die matige waardering herkennen wij zeker. Als u ons op volgt op Twitter, ziet u dat we hier regelmatig publiek aandacht vragen voor de verbetering hiervan.

Het laatste punt is infrastructuur. Daar scoort Zwolle een 3.9. Dit zijn vragen over hoe de infrastructuur is geregeld. Ligt er bijvoorbeeld voldoende comfortabele verharding en zijn er voldoende parkeerplekken van voldoende kwaliteit.

Met name het antwoord op die laatste vraag is al jaren een thema waar wij aandacht voor vragen. Een 3,82 is de huidige waardering.

Het gemeentelijk antwoord is tot nu toe vooral het uitspreken van voornemens, in plaats van zichtbare en bruikbare in extra stallingsruimte in de praktijk.

Samenvattend, het is zeker niet slecht in Zwolle toch zijn er bestaande aanhoudende uitdagingen. Die moeten in de komende periode tot de volgende Fietsstadverkiezing in 2022 aangepakt worden. Dan worden uitgesproken Zwolse fietsambities ook zichtbaar, want een Wereldfietsstad hoort en scoort gewoon in de top 10 !

Categorieën