Opnieuw een bijna-ongeluk op Fietsrotonde

Fietsersbond-Zwolle wil aanpassingen

De Zwolse fietsrotonde, een innovatief ontwerp, wordt door de gemeente vaak naar voren geschoven als een van de resultaten van goed fietsbeleid.
De rotonde moest ervoor zorgen dat iedere dag honderden fietsers veilig en snel naar school, werk, winkel, kerk, sportlocatie of kroeg kunnen rijden. Maar helaas valt in de praktijk die gewenste veiligheid nogal tegen.

Luchtfoto fietsrotonde. Probleempunten ingetekend.
De gevaarlijke punten zijn in rood aangegeven. De heg, die het zicht belemmerd, in oranje.

Op de ruim 10 jaar oude rotonde voelen veel fietsers zich namelijk helemaal niet zo veilig. Vooral fietsers die vanaf de Vondelkade richting Philosofenallee (vv) rijden zijn bang aangereden te worden door auto’s uit de richting van de Wipstrikkerallee of Middelweg.
Die angst blijkt niet onterecht, want regelmatig vinden er ongevallen plaats.

“Er gebeuren veel, niet geregistreerde, bijna-ongelukken,” vertelt een wijkbewoner. Hijzelf werd meerdere keren bijna geschept door een auto. “Natuurlijk er zijn fietsers die zich onverantwoord gedragen,” vervolgt hij, “maar mensen die, zoals ik, de situatie goed kennen, geven goed richting aan en kijken goed uit hun doppen. En dan nog ben je er niet veilig.”

Na alweer een melding van een bijna-ongeluk laat de Fietsersbond weten zich ernstig zorgen te maken.

Edwin Koster, de afdelingsvoorzitter, zegt hierover: “We waren en zijn positief over de uitgangspunten voor het ontwerp. Maar de eigen observaties en de aanhoudende klachten en geluiden van fietsers bewijzen, dat het ontwerp en het onderhoud toch nog eens grondig onder de loep moet komen te liggen. Wij zijn bereid daarbij onze ervaringen en die van onze leden en contacten in te brengen.”
Volgens de voorzitter geven Zwollenaren regelmatig ideeën door van wat beter kan. “Soms gaat het over het onderhoud. Zo wordt gesuggereerd het zicht te verbeteren door het groen lager te houden, want nu worden voetgangers over het hoofd gezien. En waarom werden de haaientanden bij de Philosofenallee niet opnieuw aangebracht na de laatste werkzaamheden?”
Deze aanpassingen zijn nodig en lijken volgens de voorzitter snel te realiseren.

Fietsrotonde vanuit de auto gezien
Weinig zicht op het zebrapad door begroeiing.

“Aanpassingen aan het ontwerp, kosten natuurlijk wat meer tijd. Alleen al de veelheid en diversiteit aan ideeën maken nader onderzoek noodzakelijk.”
Het treffen van maatregelen om de dode hoek voor automobilisten op te heffen, komt volgens hem in gesprekken vaak aan de orde. “Ook het verlagen van de snelheid voor gemotoriseerd verkeer wordt vaak genoemd. Naast gebodsborden wordt dan gedacht aan het aanbrengen van een bredere, hogere en scherpere rammelstrook voor auto’s.  Ook  drempels aanbrengen en versmallen van de autoroute vanaf de invoegstrook zien sommigen als mogelijke oplossing. Iemand pleitte voor interactieve ledverlichting in het wegdek en een opvallende kleur van de fietsstrook. Zelfs het opheffen van de rotonde wordt genoemd, het alternatief is dan een kruispunt met absolute prioriteit voor fietsers.”

Foto vrachtwagen neemt de rotonde en moet fietsroute kruisen.
Ziet de chauffeur mij wel? Dode hoek.

De Fietsersbond roept Leden en niet-leden op. Wie de situatie kent en  ideeën heeft om de route veiliger te maken, wordt gevraagd contact op te nemen.

Reacties en/of suggesties op dit artikel via:
Mail: [email protected]
Twitter: @ZwolleFietst
Website: Internetformulier (400 letterposities)

Categorieën