Nieuwe werkgroep, vertrouwde naam

Nieuwsbrief Fietsersbond Zwolle & NO-Veluwe verschenen

Naam ‘De Trapper’ blijft

Afgelopen zaterdag verscheen de eerste nieuwsbrief nieuwe stijl van de Fietserbond Werkgroep Zwolle & NO-Veluwe. De nieuw bemenste werkgroep bericht daarin over de doorstart die de Zwolse afdeling van de Fietsersbond maakte en de activiteiten die ze ontplooit binnen de gemeenten Zwolle, Hattem, Heerde en Oldebroek.
Wat bleef is De Trapper als naam voor het orgaan. Nieuw zijn een aantal werkgroepen binnen de afdeling die zich richten op specifieke thema’s. Wie wil aanhaken is welkom, lees daarover meer in de nieuwste Trapper.

Lees de laatste Trapper

Abonneer je op De Trapper

Categorieën