Dit zijn wij

Fietsersbond-Zwolle: ruim 350 afdelingsleden.

Kerngroep Zwolle: Paulus den Boer, Wim Ganseij, Harry Gijsman, Hans Hop, Edwin Koster, Niels Mook.

Bestuursfuncties: Edwin Koster voorzitter; Hans Hop secretaris; Wim Ganseij penningmeester.
Algemeen bestuurslid: Harry Gijsman, Niels Mook en Paulus den Boer

  • Trapper, ons afdelingsblad, wordt verzorgd door Hans Hop (vaste redactie), Harry Gijsman (vormgeving) en Iris Boersbroek (tekstcontrole en -bewerking). Ina de Groot coördineert de verspreiding van Trapper.
  • Het webteam bestaat uit: Wim Ganseij, Ton Venselaar (contentbeheer), Iris Boersbroek (tekstcontrole) en Harry Gijsman (vormgeving).
  • Perspublicaties: vacature.
  • De vormgeving van publicaties wordt verzorgd door Harry Gijsman.
Foto: Kerngroep Fietsersbond-Zwolle
Een actuele foto wordt binnenkort geplaatst.