Dit zijn wij

Kerngroep Zwolle, van links naar rechts: Harry Gijsman, Marcel Span, Jan ten Berge, Edwin Koster, Ton Venselaar, Hans Hop, Wim Ganseij, Niels Mook.

  • Fietsersbond-Zwolle groeit en telt nu ruim 350 afdelingsleden.
  • Edwin Koster is sinds 2015 onze voorzitter, Hans Hop secretaris en Wim Ganseij penningmeester.
  • Andere bestuursleden zijn Jan ten Berge, Edwin Koster, Niels Mook en Ton Venselaar (afgetreden).
  • Trapper, ons afdelingsblad, wordt verzorgd door Hans Hop (vaste redactie), Harry Gijsman (vormgeving) en Iris Boersbroek (tekstcontrole en -bewerking). Ina de Groot coördineert de verspreiding van Trapper.
  • Het webteam bestaat uit: Ton Venselaar (aftredend), Wim Ganseij (beheer pagina regionieuws) Iris Boersbroek (tekstcontrole en -bewerking) en Harry Gijsman (vormgeving).
  • Perspublicaties Ton Venselaar (tenzij anders vermeld).
  • De vormgeving van publicaties wordt verzorgd door Harry Gijsman.
Foto: bestuursleden Fietsersbond-Zwolle