Contact met de gemeente

Heb je suggesties, klachten of meldingen die te maken hebben met bijvoorbeeld het onderhoud van fietsvoorzieningen, niet-functionerende verkeerslichten of straatverlichting, kortom met de aanleg of het beheer van openbare ruimte?

Foto: vlag

Meld dat dan rechtstreeks bij de gemeente via:

het meldingsformulier openbare ruimte.

De gemeente stuurt je een bevestiging. Je kunt de Fietsersbond op de hoogte stellen van je opmerkingen door een kopie van die bevestiging te sturen naar [email protected]