Contact met de gemeente

Heb je suggesties, klachten of meldingen die te maken hebben met bijvoorbeeld het onderhoud van fietsvoorzieningen, niet-functionerende verkeerslichten of straatverlichting, kortom met de aanleg of het beheer van openbare ruimte?

Foto: vlag

Meld dat dan rechtstreeks bij de gemeente via:

het meldingsformulier openbare ruimte.

De gemeente stuurt je een bevestiging. Je kunt de Fietsersbond op de hoogte stellen van je opmerkingen door een kopie van die bevestiging te sturen naar zwolle@fietsersbond.nl